Ranking Weekly Shonen Jump

  Shūkan Shōnen Jump es una revista antológica semanal de manga orientado a una demografía shōnen, publicada por la editorial Shūeisha como parte de la línea de revistas Jump

Primera edición: 2 de julio de 1968
Editor: Yoshihisa Heishi (2011-Presente)
País: Japón
Weekly Shonen Jump #29 (18/06/2018) Weekly Shonen Jump #28 (11/06/2018)

1.Black Clover c161 (portada y páginas principales a color)
2. Yakusoku no Neverland c91
3. One Piece c908
4. Kimetsu no Yaiba c114
5. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c67
6. Dr. Stone c62 (centro a color)
7. Jujutsu Kaisen c15
8. Yuragi-sou no Yuuna-san c115
9. Haikyuu!! c306 (centro a color)
10. Momiji no Kisetsu c06
11. Boku no Hero Academia c187
12. One Piece in Love (centro a color, capítulo especial)
13. Koby-ni no Kobiyama ~Uri Futatsunagi no Dai Hihou~ (centro a color, capítulo especial)
14. Kimi wo Shinryaku Seyo! c05
15. Act-age c21
16. Shokugeki no Souma c267

Bottom 5:
17. Hinomaru Zumou c197
18. Noah’s Notes c14
19. Gintama c686
20. Robot × Laserbeam c61
21. Ziga c13 (capítulo final)

Ausentes:
• Hunter × Hunter c381 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)

01.Boku no Hero Academia c186 (Portada y páginas principales a color)
02. Kimetsu no Yaiba c113
03. One Piece c907
04. Dr. Stone c61
05. Haikyuu!! c305
06. Shokugeki no Souma c266
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c66
08. Momiji no Kisetsu c05
09. Akudo Sosui Mamoru de Tadaima Sanzoh (Oneshot, Centro a Color)
10. Black Clover c160
11. Kimi wo Shinyarku Seyo! c04
12. Act-Age c20
13. Yakusoku no Neverland c90
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c114
15. Shinmai Nitta-ism (Centro a Color, Capítulo Especial)
16. Mukidashi no Hakuchou (Centro a Color, Capítulo Especial)
17. Gintama c685

Bottom 5

18.Hinomaru Zumou c196
19. Jujutsu Kaisen c14
20. Noah’s Notes c13
21. Robot×Laserbeam c60
22. Ziga c12

23.Saiki Kusuo no Sainan 4-koma c12

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c25, Hunter×Hunter c381 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #27 (04/06/2018)  Weekly Shonen Jump #26 (28/05/2018)
 
01.Kimetsu no Yaiba c112 (Portada y páginas principales a color, Anuncio de adaptación a anime)
02. One Piece c906
03. Dr. Stone c60
04. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c65
05. Haikyuu!! c304
06. Black Clover c159
07. Yakusoku no Neverland c89 (Centro a color)
08. Gintama c684
09. Shokugeki no Soma c265
10. Momiji no Kisetsu c04
11. Boruto: Naruto Next Generations c24 (Centro a color)
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c113
13. Kimi wo Shinryaku Seyo! c03
14. Boku no Hero Academia c185
15. Hinomaru Zumou c195Bottom 5

16.Act-Age c19
17. Noah’s Notes c12
18. Jujutsu Kaisen c13
19. Robot x Laserbeam c59
20. Ziga c11

21.Saiki Kusuo no Sainan 4-koma c11

Ausentes: Hunter×Hunter (Hiatus) y World Trigger (Hiatus)

01.Yakusoku no Neverland c88 (Portada y páginas a color, Anuncio de adaptación a anime)
02. One Piece c905
03. Dr. Stone c59
04. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c64
05. Boku no Hero Academia c184
06. Kimetsu no Yaiba c111 (Centro a color)
07. Haikyuu!! c303
08. Gintama c683
09. Kimi wo Shinryaku Seyo! c02 (Centro a color)
10. Momiji no Kisetsu c03
11. Black Clover c158
12. Shokugeki no Soma c264 (Centro a color)
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c112
14. Jujutsu Kaisen c12Bottom 5

15.Noah’s Notes c11
16. Act-Age c18
17. Hinomaru Zumou c194
18. Ziga c10
19. Robot×Laserbeam c58

20.Tomatoypoo no Lycopene c30
21. Saiki Kusuo no Sainan 4-koma c10

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c24, Hunter×Hunter (Hiatus) y World Trigger (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #25 (21/05/2018) Weekly Shonen Jump #24 (14/05/2018)
 

1.Kimi wo Shinryaku Seyo! c01 (portada y páginas principales a color, nueva serie de Inaoka Kazusa)
2. Haikyuu!! c302
3. Dr. Stone c58
4. Yakusoku no Neverland c87
5. Boku no Hero Academia c183
6. Black Clover c157
7. Momiji no Kisetsu c02 (centro a color, 25 páginas)
8. Yuragi-sou no Yuuna-san c111
9. Kimetsu no Yaiba c110
10. Count Over (centro a color, one-shot)
11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c63
12. Act-age c17
13. Gintama c682
14. Hinomaru Zumou c193

Bottom 5:
15. Jujutsu Kaisen c11
16. Noah’s Notes c10
17. Robot × Laserbeam c56
18. Shokugeki no Souma c263
19. Ziga c09

20.Tomatoypoo no Lycopene c30

Ausentes:
• One Piece c905
• Hunter × Hunter c381 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)

01Momiji no Kisetsu c01 (portada y páginas principales a color, nueva serie de Satojou Masayoshi)
2. Yakusoku no Neverland c86
3. One Piece c904
4. Dr. Stone c57 (centro a color)
5. Gintama c681
6. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c62
7. Haikyuu!! c301 (centro a color)
8. Shokugeki no Souma c262
9. Kimetsu no Yaiba c109
10. Black Clover c156
11. Boku no Hero Academia c182
12. Noah’s Notes c09
13. Jujutsu Kaisen c10

Bottom 5:
14. Hinomaru Zumou c192
15. Yuragi-sou no Yuuna-san c110 (centro a color)
16. Ziga c08
17. Robot × Laserbeam c56
18. Act-age c16

19.Tomatoypoo no Lycopene c29

Ausentes:
Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c24, Hunter×Hunter (Hiatus) y World Trigger (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #23 (2/05/2018) Weekly Shonen Jump #21-22 (23/04/2018)
 
1.Hinomaru Zumou c191 (páginas principales a color)
2. Yakusoku no Neverland c84
3. One Piece c903 (portada)
4. Dr. Stone c56
5. Black Clover c155
6. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c61 (centro a color, 1ra encuesta de popularidad)
7. Kimetsu no Yaiba c108
8. Haikyuu!! c300
9. Rika no Jikan (one-shot, centro a color)
10. Ziga c07
11. Noah’s Notes c08
12. Gintama c680
13. Boku no Hero Academia c181
14. Boruto: Naruto Next Generations c23 (centro a color)Bottom 5:
15. Jujutsu Kaisen c09
16. Act-age c15
17. Robot × Laserbeam c55
18. Shokugeki no Souma c261
19. Yuragi-sou no Yuuna-san c109Tomatoypoo no Lycopene c28Ausentes:
• Hunter × Hunter c381 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)

01.One Piece c902 (Páginas principales a color)
02. Haikyuu!! c299
03. Dr. Stone c55
04. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c60
05. Boku no Hero Academia c180
06. Yakusoku no Neverland c84 (Centro a color)
07. Kimetsu no Yaiba c107
08. Shokugeki no Souma c260
09. Build King de Mitsutoshi Shimabukuro (Oneshot, Centro a color)
10. Jujutsu Kaisen c08
11. Noah’s Notes c07
12. Black Clover c154 (Centro a color)
13. Ziga c06
14. Gintama c679

Bottom 5

15.Hinomaru Zumou c190
16. Yuragi-sou no Yuuna-san c108
17. Act-Age c14
18. Robot×Laserbeam c54

19.Tomatoypoo no Lycopene c26
20. Saiki Kusuo no Sainan 4-koma c07

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c23, Hunter × Hunter c381 (hiatus) y World Trigger c165 (hiatus)

Weekly Shounen Jump #20 (16/04/2018) Weekly Shounen Jump #19 (09/04/2018)

01.Dr. Stone c54 (Portada y páginas principales a color, Primer aniversario)
02. One Piece c901
03. Yakusoku no Neverland c83
04. Kimetsu no Yaiba c106 (Centro a color)
05. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c59
06. Haikyuu!! c298
07. Donkyu! de Tatsuya Uemura (Oneshot, Centro a color)
08. Black Clover c153
09. Jujutsu Kaisen c07
10. Gintama c678
11. Boku no Hero Academia c179
12. Ziga c05
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c107 (Centro a color)
14. Noah’s Notes c06

Bottom 5

15.Hinomaru Zumou c189
16. Shokugeki no Souma c259
17. Robot×Laserbeam c53
18. Act-Age c13
19. Bozebeats c14 (Capitulo Final)

20.Tomatoypoo no Lycopene c26
21. Saiki Kusuo no Sainan 4-koma c06

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c23, Hunter × Hunter c381 (hiatus) y World Trigger c165 (hiatus)

1.Haikyuu!! c297 (portada y páginas principales a color)
2. Yakusoku no Neverland c82
3. Black Clover c152
4. Yuragi-sou no Yuuna-san c106 (centro a color)
5. Kimetsu no Yaiba c105
6. Dr. Stone c53
7. Inishie no Horobimon (centro a color, oneshot de Hiroshi Shiibashi)
8. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c58
9. Ziga c04
10. Jujutsu Kaisen c06
11. Boku no Hero Academia c178
12. Noah’s Note c05
13. Shokugeki no Souma c258

Bottom 5:
14. Gintama c677

15. Hinomaru Zumou c188 (centro a color)
16. Act-age c12
17. Robot × Laserbeam c52
18. Bozebeats c13

19Tomatoypoo no Lycopene c25

Ausentes:
• Hunter × Hunter c381 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)
• One Piece c901

 Weekly Shonen Jump #18 (02/04/2018) Weekly Shonen Jump #17 (26/03/2018)
01.One Piece c900 (Portada y páginas principales a color)
02. Dr Stone c52
03. Yakusoku no Neverland c81
04. Kimetsu no Yaiba c104
05. Black Clover c151
06. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c57 (Centro a Color)
07. Jujutsu Kaisen c05
08. Gintama c676
09. Shokugeki no Soma c257 (Centro a Color)
10. Haikyuu!! c296
11. Boku no Hero Academia c177
12. Noah’s Notes c04
13. Ziga c03
14. Hunter×Hunter c380Bottom 515.Hinomaru Zumou c187
16. Robot X Laserbeam c51 (Centro a color)
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c105
18. Act-Age c11
19. Bozebeats c1220.Tomatoypoo no Lycopene c24
21. Saiki Kusuo no Sainan 4koma c05Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c23 y World Trigger c165 (Hiatus

01.Boku no Hero Academia c176 (Portada y páginas principales a color)
02. Dr.Stone c51
03. One Piece c899
04. Haikyuu!! c295
05. Kimetsu no Yaiba c103
06. Yakusoku no Neverland c80 (Centro a color)
07. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c56
08. Jujutsu Kaisen c04
09. Gintama c675
10. Noah’s Notes c03
11. Black Clover c150
12. Ziga 02 (Centro a color)
13. Act-Age c10
14. Shokugeki no Soma c256
15. Boruto: Naruto Next Generations c22 (Centro a color)

Bottom 5

16.Hunter×Hunter c379
17. Hinomaru Zumou c186
18. Yuragi-sou no Yuuna-san c104
19. Robot x Laserbeam c50
20. Bozebeats c11

21.Tomatoypoo no Lycopene c23
22. Saiki Kusuo no Sainan 4koma c04

Ausentes World Trigger c165 (Hiatus)

 Weekly Shonen Jump #16 (19/03/2018) Weekly Shonen Jump #15 (12/03/2018)
 

01.Ziga de Rokuro Sano y Kentaro Hidano (Nueva Serie, Portada y páginas principales a color)
02. Yakusoku no Neverland c79
03. One Piece c898
04. Haikyuu!! c294 (Centro a color)
05. Black Clover c149
06. Shokugeki no Soma c255
07. Dr. Stone c50
08. Kimetsu no Yaiba c102
09. Noah’s Notes c02 (Centro a color)
10. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c55
11. Boku no Hero Academia c175
12. Hinomaru Zumou c185 (Centro a color)
13. Jujutsu Kaisen c03

Bottom 5

14.Act Age c09
15. Hunter x Hunter c378
16. Yuragi-sou no Yuuna-san c103
17. Robot x Laserbeam c49
18. Bozebeats c10

19.Tomatoypoo no Lycopene c22
20. Saiki Kusuo no Sainan 4koma c03

Ausentes: Gintama c675, Boruto: Naruto Next Generations c22 y World Trigger c165 (Hiatus)

01.Noah’s Notes de Haruto Ikezawa (Nueva Serie, Portada y páginas principales a color)
02. One Piece c897
03. Yakusoku no Neverland c78
04. Black Clover c148 (Centro a color)
05. Kimetsu no Yaiba c101
06. Boku no Hero Academia c174
07. Dr. Stone c49
08. Haikyuu!! c293
09. Jujutsu Kaisen c02 (Centro a color)
10. Act Age c08
11. Gintama c674
12. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c54 (Centro a color)
13. Hunter X Hunter c377Bottom 514.Bozebeats c09
15. Yuragi-sou no Yuuna-san c102
16. Shokugeki no Soma c254
17. Hinomaru Zumou c184
18. Robot X Laserbeam c48193Lycopene the Tomatoy Poodle c21
20. Saiki Kusuo no Sainan 4koma c02Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c22 y World Trigger c165 (Hiatus)
Weekly Shonen Jump #14 (05/03/2018)  Weekly Shounen Jump #13 (26/02/2018)
   

01.Jujutsu Kaisen de Gege Akitami (Nueva Serie, Portada y páginas principales a color )
02. One Piece c896
03. Yakusoku no Neverland c77
04. Dr. Stone c48 (Centro a color)
05. Haikyu!! c292
06. Hunter x Hunter c376
07. Kimetsu no Yaiba c100 (Centro a color)
08. Gintama c673
09. Black Clover c147
10. Act-Age c07
11. Boku no Hero Academia c173
12. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c53
13. Bozebeats c08

Bottom 5

14.Spring Weapon No.1 c67 (Capitulo Final)
15. Shokugeki no Soma c253 (Centro a color)
16. Hinomaru Zumou c183
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c101
18. Robot x Laserbeam c47

19.Tomatoypoo no Lycopene c20
20. Saiki Kusuo no Sainan 4koma de Shuuichi Asou (Nueva Serie, una pagina)

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c22 y World Trigger c165 (Hiatus)

1.Black Clover c146 (portada y páginas a color, 3er aniversario)
2. Dr. Stone c47
3. Kimetsu no Yaiba c99
4. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c52
5. Boku no Hero Academia c172
6. Yakusoku no Neverland c76
7. Haikyuu!! c291
8. Hunter × Hunter c375
9. Saiki Kusuo no PSI-nan c279 (centro a color, capítulo final, 26 páginas)
10. Act-Age c06
11. Bozebeats c07
12. Kishibe Rohan wa Ugokanai (centro a color, one-shot)
13. Spring Weapon Number One c66
14. Boruto c21 (centro a color)Bottom 5:
15. Hinomaru Zumou c182
16. Shokugeki no Souma c252
17. Gintama c672
18. Yuragi-sou no Yuuna-san c100
19. Robot × Laserbeam c4621.Tomatoypoo no Lycopene c19Ausentes:
• World Trigger c165 (hiatus)
• One Piece c896
 Weekly Shonen Jump #12 (19/02/2018) Weekly Shonen Jump #11 (12/02/2018) 
01.Haikyuu!! c290 (Portada y páginas a color, sexto aniversario)
02. One Piece c895
03. Dr. Stone c46
04. Kimetsu no Yaiba c98
05. Saiki Kusuo no Sainan c278
06. Yakusoku no Neverland c75 (Centro a color)
07. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c51
08. Black Clover c145
09. Hakaku no Yachin (Oneshot)
10. Boku no Hero Academia c171
11. Shokugeki no Soma c251
12. Bozebeats c06
13. Hinomaru Zumou c181 (Centro a color)
14. Act-age c05
15. Hunter x Hunter c374
16. Gintama c671Bottom 5Spring Weapon Number One c65
18. Yuragi-sou no Yuuna-san c99
19. Robot x Laserbeam c45
20. Golem Hearts c15 (Capítulo final)
21. Full Drive c16 (Capítulo final)Tomatoypoo no Lycopene c18Ausentes: Boruto c21, World Trigger c165 (Hiatus)

1.Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c50 (portada y páginas principales a color, 1er aniversario)
2. Kimetsu no Yaiba c97
3. One Piece c894
4. Boku no Hero Academia c170
5. Black Clover c144
6. Yuragi-sou no Yuuna-san c98 (centro a color)
7. Yakusoku no Neverland c74
8. Haikyuu!! c289
9. Hinomaru Zumou c180
10. Hunter × Hunter c373
11. Act-Age c04
12. Dr. Stone c45 (centro a color)
13. Saiki Kusuo no PSI-nan c277
14. Bozebeats c05
15. Spring Weapon Number One c64

Bottom 5:
16. Gintama c670
17. Shokugeki no Souma c250
18. Robot × Laserbeam c44
19. Golem Hearts c14
20. Full Drive c15

21.Tomatoypoo no Lycopene c17

Ausentes:
• World Trigger c165 (hiatus)

Weekly Shonen Jump #10 (05/02/2018)  Weekly Shonen Jump #09 (29/01/2018) 
 
0.1Gintama c669 (Portada y páginas a color, 14º aniversario, climax)
02. One Piece c893
03. Yakusoku no Neverland c73
04. Kimetsu no Yaiba c96
05. Black Clover c143
06. Boku no Hero Academia c169 (Centro a color)
07. Act-Age c03
08. Haikyuu!! c288
09. Shokugeki no Souma c249 (Centro a color)
10. Bozebeats c04
11. Dr. Stone c44
12. Hunter×Hunter c372
13. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c49
14. Saiki Kusuo no Sainan c276
15. Hinomaru Zumou c17916.Spring Weapon Number One c63
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c97
18. Robot×Laserbeam c43
19. Full Drive c14
20. Golem Hearts c13Tomatoypoo no Lycopene c16Ausentes: Boruto c21, World Trigger c165 (Hiatus)

01.Yakusoku no Neverland c72 (Portada y páginas principales a color)
02. One Piece c892
03. Bozebeats c03 (23 paginas)
04. Hunter x Hunter c371 (Centro a color)
05. Black Clover c142
06. Kimetsu no Yaiba c95
07. Haikyuu!! c287
08. Saiki Kusuo no Sainan c275
09. Act-Age c02 (Centro a color, 25 paginas)
10. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c48
11. Boku no Hero Academia c168
12. Shokugeki no Soma c248
13. Seishun!! Sanae no Daibouken (One Shot, ganador del premio Akatsuka)
14. Hinomaru Zumou c178
15. Yuragi-sou no Yuuna-san c96

16.Spring Weapon No. 1 c62
17. Gintama c668
18. Robot x Laserbeam c42
19. Full Drive c13
20. Golem Hearts c12

Tomatoypoo no Lycopene c15

Ausentes: Dr. Stone c44 y World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shounen Jump #08 (22/01/2018) Weekly Shonen Jump #07 (15/01/2018)
1.Act-Age c01 (portada y páginas principales a color, nueva serie)
2. Dr. Stone c43
3. Yakusoku no Neverland c71
4. Kimetsu no Yaiba c94 (centro a color)
5. Black Clover c141
6. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c47
7. Boku no Hero Academia c167
8. Saiki Kusuo no PSI-nan c274
9. Hinomaru Zumou c177
10. Spring Weapon Number One c61
11. Boruto c19
12. Shokugeki no Souma c247
13. Bozebeats c02 (centro a color, 25 páginas)
14. Haikyuu!! c28615.Yuragi-sou no Yuuna-san c95
16. Robot x Laserbeam c41
17. Gintama c667
18. Full Drive c12
19. Golem Hearts c1120.Tomatoypoo no Lycopene c14Ausentes:
• One Piece c892
• Hunter × Hunter c371 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)
0.1Bozebeats c01 (Portada y páginas a color, nueva serie de Ryouji Hirano, 54 págs)
02. Kimetsu no Yaiba c93
03. One Piece c891
04. Saiki Kusuo no Sainan c273 (Centro a color)
05. Black Clover c140
06. Dr. Stone c42
07. Yakusoku no Neverland c70
08. Boku no Hero Academia c166
09. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c46
10. Hinomaru Zumou c176 (Centro a color)
11. Shokugeki no Souma c246
12. Gintama c666
13. Haikyuu!! c285
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c9315.Robot×Laserbeam c40
16. Cross Account c28 (Capítulo final)
17. Spring Weapon Number One c60
18. Full Drive c11 (Capítulo extra)
19. Golem Hearts c1020.Tomatoypoo no Lycopene c13Ausentes: Boruto c20, World Trigger c165 (Hiatus), Hunter x Hunter c371 (Hiatus)
Weekly Shonen Jump #06 (04/01/2018)  Weekly Shonen Jump #04-05 (25/12/2017)
 

01.One Piece c890 (Portada y páginas a color)
02. Dr. Stone c41
03. Yakusoku no Neverland c69
04. Black Clover c139
05. Boku no Hero Academia c165
06. Kimetsu no Yaiba c92 (Centro a color)
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c45
08. Shokugeki no Soma c245
09. E no Genten (oneshot de Naoshi Komi, centro a color)
10. Saiki Kusuo no Sainan c272
11. Gintama c665
12. Haikyuu!! c284
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c92
14. Hinomaru Zumou c175 (Centro a color, anuncio de anime)
15. Robot×Laserbeam c39

Spring Weapon Number One c59
17. Shoodan! c28 (Capítulo final)
18. Cross Account c27
19. Golem Hearts c09 (23 págs)
20. Full Drive c10

21.Tomatoypoo no Lycopene c12

Ausentes: Boruto c20, World Trigger c165 (Hiatus), Hunter x Hunter c371 (Hiatus)

01.Dr. Stone c40 (Páginas iniciales a color)
02. One Piece c889
03. Saiki Kusuo no Sainan c271
04. Haikyuu!! c283
05. Black Clover c138 (Centro a color)
06. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c44
07. Yakusoku no Neverland c68
08. Kimetsu no Yaiba c91
09. Boku no Hero Academia c164
10. Boruto c19 (Centro a color)
11. Shokugeki no Souma c244
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c92
13. Hinomaru Zumou c174
14. Gintama c664
15. Robot×Laserbeam c38

16.Spring Weapon Number One c58
17. Cross Account c26
18. Shoodan! c27
19. Full Drive c09
20. Golem Hearts c08

21.Tomatoypoo no Lycopene c11

Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus), Hunter x Hunter c371 (Hiatus)

 Weekly Shounen Jump #02/03 (11/12/2017) Weekly Shonen Jump #01 (04/12/2017)
 

1.Boku no Hero Academia c163 (páginas principales a color, resultados de la encuesta de popularidad)
2. One Piece c888
3. Kimetsu no Yaiba c90
4. Dr. Stone c39
5. Yakusoku no Neverland c67 (centro a color)
6. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c43
7. Gintama c663
8. Black Clover c137
9. Saiki Kusuo no PSI-nan c270
10. Part Three (centro a color, one-shot de Kawashita Mizuki y NisiOisiN)
11. Hinomaru Zumou c173
12. Robot x Laserbeam c37 (centro a color)
13. Haikyuu!! c282
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c91
15. Golem Hearts c07
16. Spring Weapon Number One c57
17. Shokugeki no Souma c243
18. Full Drive c08
19. Shoodan! c26
20. Cross Account c25

21.Tomatoypoo no Lycopene c10

Ausentes:
• Hunter × Hunter c371 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)
• Haikyuu!! c282

Haikyû!! c281 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Yakusoku no Neverland c66
03. One Piece c887
04. Kimetsu no Yaiba c89
05. Dr. Stone c38 (Centro a Color)
06. Saiki Kusuo no Sainan c269
07. Black Clover c136
08. Golem Hearts c06
09. Boku no Hero Academia c162
10. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c42 (Centro a Color)
11. Shokugeki no Souma c242
12. Full Drive c07
13. Tomatoypoo no Lycopene c09.1
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c90 (Centro a Color)
15. Gintama c662
Bottom 5
16. Hinomaru Zumou c172
17. Robot x Laserbeam c36
18. Cross Account c24
19. Spring Weapon Number One c56
20. Shoodan! c25Tomatoypoo no Lycopene c09.2

 

Fuente :Jumpworld.

***

Enlace permanente a este artículo: http://trunks07.cubava.cu/rankings-weekly-shonen/

40 comentarios

Ir al formulario de comentarios

 1. WSJ 19 Ranking Puro:

  01. Haikyu
  02. Yakusoku no Neverland
  03. Boku no Hero Academia
  04. Shokugeki no Souma
  05. Spring Weapon No. 1
  06. Kimetsu no Yaiba
  07. Yuragi-sou no Yuuna-san
  08. Saiki Kusuo no Sainan
  09. Hinomaru Zumou
  10. Samon-kun wa Summoner
  11. Poro no Ryuugaku-ki (Primer Ranking)
  12. Gintama
  13. U19

  No participa: Black Clover por tener portada
  No participan: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai por tener centro a color
  No participa: Harapeko no Marry, Dr. Stone y Robot×Laserbeam hasta su octavo capitulo
  No participa: Isobe Isobee Monogatar
  No participa el One Shot

  Weekly Shounen Jump # 20: (17/04/2017)
  Portada y Páginas Principales a Color: Haikyuu!!
  Centros a Color: Hinomaru Zumou, Yakusoku no Neverland, Harapeko no Marie

 2. Ranking Puro:

  01. Yakusoku no Neverland
  02. One Piece
  03. Kimetsu no Yaiba
  04. Black Clover
  05. Shokugeki no Souma
  06. Saiki Kusuo no Sainan
  07. Haikyu
  08. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai
  09. Spring Weapon No. 1
  10. Gintama
  11. Samon-kun wa Summoner
  12. U19 (Primer Ranking)
  13. Hinomaru Zumou

  No participa: Boruto: Naruto Next Generations por tener portada
  No participan: Yuragi-sou no Yuuna-san, Boku no Hero Academia y Boruto por tener centro a color
  No participa: Poro no Ryuugaku-ki, Harapeko no Marry, Dr. Stone y Robot×Laserbeam hasta su octavo capitulo
  No participa: Isobe Isobee Monogatar

  Weekly Shounen Jump #19 (10/04/2017)
  Portada y Páginas Principales a Color: Black Clover
  Centros a Color: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai y Kuromori Crime (One Shot de Hidetoshi Miyada (Historia) y Yusuke Nishi (Arte) )

  • Tatsumi Saiko on 28 marzo, 2017 at 2:33 pm
  • Responder

  Hola bro, sé que la pregunta está un poco fuera de lugar, pero no publicaran el manga de Boruto en esta página????

  1. Hola Tatsumi, si claro lo hemos estado publicando desde el capitulo 1 hasta el ultimo que ha salido el 10 , esta aquí en Boruto Manga

 3. Weekly Shounen Jump #17 (27/03/2017)

  Ranking Puro:

  01. Black Clover
  02. One Piece
  03. Gintama
  04. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai (Primer Rank)
  05. Haikyu
  06. Kimetsu no Yaiba
  07. Hinomaru Zumou
  08. Saiki Kusuo no Sainan
  09. Yuragi-sou no Yuuna-san
  10. Samon-kun wa Summoner
  11. Spring Weapon No. 1

  No participa: Boku no Hero Academia por tener portada
  No participan: Shokugeki no Souma, Yakusoku no Neverland y Robot×Laserbeam por tener centro a color
  No participa: U19, Poro no Ryuugaku-ki, Harapeko no Marry y Dr. Stone hasta su octavo capitulo
  No Participa: Boku no Hero Academia Smash!! por ser un capitulo especial
  No participa: Isobe Isobee Monogatari

  Weekly Shounen Jump #18 (03/04/2017)
  Portada: Boruto
  Páginas Principales a Color: Yuragi-sou no Yuuna-san
  Centros a Color: Boku no Hero Academia, Boruto

 4. Weekly Shonen Jump #16 (20/03/2017)

  Ranking Puro:
  01. One Piece
  02. Shokugeki no Souma
  03. Kimetsu no Yaiba
  04. Hinomaru Zumou
  05. Boku no Hero Academia
  06. Yakusoku no Neverland
  07. Spring Weapon Number One
  08. Samon-kun wa Summoner
  09. Gintama

  No participa: Robot×Laserbeam por tener portada (Autor de Kuroko no Basket)
  No participan: Black Clover, Saiki Kusuo no Sainan y Yuragi-sou no Yuuna-san por tener centro a color
  No participa: Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai, U19, Poro no Ryuugaku-ki, Harapeko no Marry y Dr. Stone hasta su octavo capitulo
  No participa: Isobe Isobee Monogatari

  • Shiroakuma on 14 marzo, 2017 at 6:55 pm
  • Responder

  Por lo visto One Piece sigue en su puesto de honor, pero también veo q Shokugeki esta entre los primeros puestos eso es genial me gustaría que continuase tan bien como hasta ahora. Oye men tienes el manga de God Eater, me gustaría leerlo…

  1. Uff apenas tengo el primer capitulo nakama..

 5. Me preocupe…no vi a World Trigger en el top y me preocupé…pensé que la iban a cancelar pero es que está en hiatus…sabes hasta cuando es???

 6. Cada cuanto tiempo actualizas esta pag?¿)

  1. Trato siempre de hacerlo una vez a la semana..

   1. Este bakuman tienes el manga de Witch Hunter)=/(

    1. Nop, nakama.

 7. Como siempre veo que One Piece sigue arrasando cuando sale aunque Oda sea un mangaka vacacionero, pero cuando lo hace lo hace genial. Boku no Hero también está en buenas posiciones estos días tan kakoi como siempre y con una historia genial. No se como Boruto se publica en la Jump ya que es un manga mensual y la Shonen Jump es una revista semanal y lo otro que me sorprende es que haya ganado el 8vo lugar cuando es lo mismo que la película. Shokugeki y Toriko están en lo último de lo último. Están en peligro de dejarse de serializar segun vi en Bakuman aunque creo que como son grandes mangakas los que hacen ambos mangas se las arreglan. La publicación de manga no es tan sencilla como parece si no que más bien es una batalla semana a semana por los primeros lugares y los que no lo tienen dejan de ser publicados.

 8. Últimamente veo que Boku no hero está en los primeros lugares.

Deja un comentario

Your email address will not be published.