Ranking Weekly Shonen Jump

***

 Weekly Shounen Jump #02/03 (11/12/2017) Weekly Shonen Jump #01 (04/12/2017)
 

1.Boku no Hero Academia c163 (páginas principales a color, resultados de la encuesta de popularidad)
2. One Piece c888
3. Kimetsu no Yaiba c90
4. Dr. Stone c39
5. Yakusoku no Neverland c67 (centro a color)
6. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c43
7. Gintama c663
8. Black Clover c137
9. Saiki Kusuo no PSI-nan c270
10. Part Three (centro a color, one-shot de Kawashita Mizuki y NisiOisiN)
11. Hinomaru Zumou c173
12. Robot x Laserbeam c37 (centro a color)
13. Haikyuu!! c282
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c91
15. Golem Hearts c07
16. Spring Weapon Number One c57
17. Shokugeki no Souma c243
18. Full Drive c08
19. Shoodan! c26
20. Cross Account c25

21.Tomatoypoo no Lycopene c10

Ausentes:
• Hunter × Hunter c371 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)
• Haikyuu!! c282

Haikyû!! c281 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Yakusoku no Neverland c66
03. One Piece c887
04. Kimetsu no Yaiba c89
05. Dr. Stone c38 (Centro a Color)
06. Saiki Kusuo no Sainan c269
07. Black Clover c136
08. Golem Hearts c06
09. Boku no Hero Academia c162
10. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c42 (Centro a Color)
11. Shokugeki no Souma c242
12. Full Drive c07
13. Tomatoypoo no Lycopene c09.1
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c90 (Centro a Color)
15. Gintama c662
Bottom 5
16. Hinomaru Zumou c172
17. Robot x Laserbeam c36
18. Cross Account c24
19. Spring Weapon Number One c56
20. Shoodan! c25Tomatoypoo no Lycopene c09.2
Weekly Shōnen Jump #52 (27/11/2017) Weekly Shōnen Jump #51 (20/11/2017)
 

01. One Piece c886 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Kimetsu no Yaiba c88
03. Dr. Stone c37
04. Yakusoku no Neverland c65
05. Black Clover c135
06. Gintama c661
07. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c41
08. Boku no Hero Academia c161
09. Golem Hearts c05
10. Hinomaru Zumou c171 (Centro a Color)
11. Full Drive c06
12. Kikou Shounen Aegis (Oneshot)
13. Tomatoypoo no Lycopene c08.1
14. Robot×Laserbeam c35 (Centro a Color)
15. Shokugeki no Souma c241
16. Haikyuu!! c280
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c89
18. Cross Account c23
19. Spring Weapon Number One c55
20. Shoodan! c24
21. Tomatoypoo no Lycopene c08.2

Ausentes: Saiki Kusuo no Sainan c269, Boruto: Naruto Next Generations c19, Hunter x Hunter c371 (Hiatus), World Trigger c165 (Hiatus).

01.Kimetsu no Yaiba c87 (Páginas Principales a Color)
02. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c40
03. Haikyū!! c279
04. Dr. Stone c36
05. Saiki Kusuo no Sainan c268
06. Black Clover c134
07. Hinomaru Zumō c170
08. Yuragi-sou no Yuuna-san c88
09. Yakusoku no Neverland c64 (Centro a Color)
10. Boku no Hero Academia c160
11. Golem Hearts c04
12. Tomatoypoo no Lycopene c07-1
13. Boruto: Naruto Next Generations c18 (Portada y Centro a Color)
14. Full Drive c05
15. Shudan! c23 (Centro a Color y Fin del Arco)Robot×Laserbeam c34
17. Gintama c660
18. Cross Account c22
19. Spring Weapon No.1 c54
20. Shokugeki no Sōma c240Tomatoypoo no Lycopene c07-2Ausentes: One Piece c886, Hunter x Hunter c371 (Hiatus), World Trigger c165 (Hiatus).
Weekly Shōnen Jump #50 (13/11/2017) Weekly Shōnen Jump #49 (06/11/2017)
 

01.Black Clover c133 (portada y páginas a color)
02. Dr. Stone c35
03. One Piece c885
04. Kimetsu no Yaiba c86
05. Boku no Hero Academia c159
06. Yakusoku no Neverland c63
07. Tomatoypoo no Lycopene c06-1
08. Saiki Kusuo no Sainan c267
09. Haikyū!! c278
10. Goo to Goo (Centro a Color, 49 páginas, One-shot de Tatsuya Tanimoto)
11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c39
12. Golem Hearts c03 (23 páginas)
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c87 (Centro a Color, anuncio de Anime)
14. Full Drive c04
15. Robot x Laserbeam c33
16. Spring Weapon No.1 c53 (Centro a Color)

Hinomaru Zumō c169
18. Gintama c659
19. Shokugeki no Souma c239
20. Cross Account c21
21. Shudan! c22

Tomatoypoo no Lycopene c06-2

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c18 (Mensual), Hunter x Hunter c371 (Hiatus), World Trigger c165 (Hiatus)

Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c38 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Kimetsu no Yaiba c85
03. One Piece c834
04. Yakusoku no Neverland c62
05. Dr. Stone c34
06. Tomatoypoo no Lycopene c05-1
07. Golem Hearts c02 (Centro a Color)
08. Yuragi-sou no Yuuna-san c85
09. Haikyū!! c277
10. Full Drive c03
11. Hinomaru Zumō c168
12. Saiki Kusuo no Sainan c266
13. Grimm Reaper (Centro a Color, One Shot de Taisei Tsujita)
14. Black Clover c132
15. Shokugeki no Sōma c238 (Centro a Color)
16. Robot × Laserbeam c32
17. Gintama c658
18. Spring Weapon No. 1 c51
19. Shudan c21
20. Cross Account c20
21. Tomatoypoo no Lycopene c05-2

Ausentes: Boruto: Boku no Hero Academia c159, Naruto Next Generations c18 (Mensual), Hunter x Hunter c371 (Hiatus), World Trigger c165 (Hiatus Indefinido),

 Weekly Shōnen Jump #48 (30/10/2017) Weekly Shōnen Jump #47 (23/10/2017)

1.Golem Hearts c01 (portada y páginas a color, nueva serie)
2. One Piece c883
3. Dr. Stone c33
4. Full Drive c02 (centro a color, 25 páginas)
5. Haikyuu!! c276
6. Boku no Hero Academia c158
7. Shokugeki no Souma c237 (centro a color)
8. Black Clover c131
9. Kimetsu no Yaiba c84
10. Tomatoypoo no Lycopene c05
11. Gintama c657 (centro a color, resultados de la última encuesta de popularidad)
12. Yakusoku no Neverland c61
13. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c37
14. Hinomaru Zumou c167
15. Saiki Kusuo no PSI-nan c265
16. Spring Weapon Number One c51
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c85
18. Shoodan! c20
19. Robo x Laserbeam c31
20. Cross Account c18

21.Tomatoypoo no Lycopene c06

Ausentes:
• Hunter × Hunter c371 (hiatus)
• World Trigger c165 (hiatus)

01.Full Drive c01 (Nueva Serie, Portada y Páginas Principales a Color)
02. One Piece c882
03. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c36
04. Yakusoku no Neverland c60 (Centro a Color)
05. Black Clover c130
06. Saiki Kusuo no Sainan c264
07. Dr. Stone c32
08. Boku no Hero Academia c157
09. Kimetsu no Yaiba c84 (Centro a Color y Resultado de la encuesta de popularidad)
10. Tomatoypoo no Lycopene c02
11. Haikyuu!! c275
12. Gintama c656
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c83
14. Robot×Laserbeam c30
15. Hinomaru Zumō c166

16.Spring Weapon No. 1 c49 (Centro a Color, Primer Aniversario y Comienzo de encuesta de popularidad)
17. Shudan! c19
18. Shokugeki no Souma c236
19. Cross Account c18
20. Tomatoypoo no Lycopene c03

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c18 (Mensual), Hunter x Hunter c371 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

Weekly Shōnen Jump #46 (16/10/2017) Weekly Shōnen Jump #45(9/10/2017)

01.Saiki Kusuo no Sainan c263 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Black Clover c129
03. Yakusoku no Neverland c59
04. Dr. Stone c31
05. Haikyuu!! c274
06. Tomatoypoo no Lycopene c02 (Centro a Color)
07. Boku no Hero Academia c156
08. Hinomaru Zumō c165
09. Yuragi-sou no Yuuna-san c83
10. Kimetsu no Yaiba c82
11. Boruto: Naruto Next Generations c17 (Centro a Color)
12. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c35
13. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo c258 (Centro a Color, Fin Natural)
14. Shokugeki no Soma c235
15. Robot x Laserbeam c29

16.Gintama c655
17. Shudan! c18 (23 paginas)
18. Cross Account c17
19. Spring Weapon No. 1 c48
20. Harapeko no Marie c32 (Fin/Cancelada)

Ausentes: One Piece c882, Hunter x Hunter c371 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

Tomatoypoo no Lycopene c01 (Nueva serie, portada y páginas principales a color)
02. Haikyuu!! c273
03. One Piece c881
04. Dr. Stone c30 (centro a color)
05. Black Clover c128
06. Boku no Hero Academia c155
07. Hinomaru Zumou c164 (23 páginas y centro a color)
08. Kimetsu no Yaiba c81
09. Shokugeki no Souma c234
10. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c34 (centro a color)
11. Yakusoku no Neverland c58
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c82
13. Saiki Kusuo no PSI-nan c261
14. Gintama c654

15-Spring Weapon Number One c48
16. Robo x Laserbeam c28
17. Shoodan! c17
18. Cross Account c16
19. Harapeko no Marie c31
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo c257

Ausentes:
* Hunter x Hunter c371 (Hiatus)
* World Trigger c165 (Hiatus indefinido)

Wekly Shounen Jump #44 (02/10/2017) Weekly Shonen Jump #43 (25/09/2017)

Black Clover c127 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Shokugeki no Souma c233
03. One Piece c880
04. Dr. Stone c29
05. Yakusoku no Neverland c57
06. Kimetsu no Yaiba c80
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c33
08. Robot×Laserbeam c27
09. Mahou Shounen X (Centro a Color, Quinto participante de la Golden Future Cup 2017)
10. Saiki Kusuo no Sainan c272
11. Yuragi-sou no Yuuna-san c80 (Centro a Color)
12. Boku no Hero Academia c154
13. Hinomaru Zumou c163
14. Haikyuu!! c272 (Centro a Color)

Gintama c653
16. Spring Weapon No.1 c46
17. Shudan! c16
18. Cross Account c15
19. Harapeko no Marie c30

Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo c256

Ausentes: Hunter x Hunter c371 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

Shokugeki no Souma c232 (Portada y páginas a color)
02. One piece c879
03. Kimetsu no yaiba c79
04. Yakusoku no Neverland c56
05. Black Clover c126
06. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c32 (Centro a color)
07. Dr. Stone c28
08. Haikyuu!! c271
09. Chou Kasoku Ningen Leo (Centro a Color, Cuarto participante de la Golden Future Cup 2017)
10. Spring Weapon No.1 c45
11. Saiki Kusuo no Sainan c271 (Centro a color)
12. Ifuu!! DouDou-kun (One Shot sustituyendo a Boku no Hero Academia)
13. Robot x Laserbeam c26
14. Yuragi-sou no Yuuna-san c80

15.Hinomaru Zumo c162
16. Gintama c650
17. Shudan! c15
18. Hungry Marie c29
19. Cross Account c14

20.Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo c255

Ausentes: Boku no Hero Academia c154, Hunter x Hunter c371 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

 Weekly Shonen Jump #42 (16/09/2017) Weekly Shonen Jump # 41 (11/09/2017)
 

One Piece c878 (Portada y páginas a color)
02. Yakusoku no Neverland c55
03. Dr. Stone c27
04. Robot X Laserbeam c25
05. Black Clover c125
06. Kochikame (Capítulo especial, centro a color)
07. Kimetsu no Yaiba c78
08. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c31
09. Raven Burai (Centro a Color, Tercer participante de la Golden Future Cup 2017)
10. PSI Kusuo Saiki c270
11. Boku no Hero Academia c153 (Centro a color)
12. Hinomaru Zumou c161
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c79
14. Shokugeki no Souma c231
15. Spring Weapon No.1 c44
16. Haikyuu!! c270
17. Gintama c649
18. Shoodan! c14
19. Harapeko no Marie c28
20. Cross Account c13
21. Isobe Isobee Monogatari c254

Ausentes: Hunter x Hunter c371 (Hiatus), World Trigger c165 (Hiatus)

Robot x Laserbeam c24 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Yakusoku no Neverland c54
03. Dr. Stone c26
04. Saiki Kusuo no Sainan c269
05. Hinomaru Zumou c160 (Centro a Color, Segunda Temporada)
06. Kimetsu no Yaiba c77
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c30
08. Black Clover c124
09. Joreishi Rentarou no Yakusoku (Centro a Color, Segundo participante de la Golden Future Cup 2017)
10. Yuragi-sou no Yuuna-san c78
11. Boku no Hero Academia c152
12. Gintama c648
13. Haikyu!! c269
14. Shokugeki no Souma c230

Spring Weapon No.01 c43
16. Hungry Marie c27
17. Cross Account c12
18. Shudan! c13
19. Boruto: Naruto Next Generations c16 (Centro a Color)

Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c253

Ausentes: One Piece c878, Hunter x Hunter c371 (Hiatus) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

Weekly Shonen Jump # 40 (04/09/2017) Weekly Shonen Jump #39 (28/08/2017)
Dr. Stone c25 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Robot x Laserbeam c23
03. One Piece c877
04. Hinomaru Zumou c159
05. Saiki Kusuo no Sainan c268
06. Yakusoku no Neverland c53 (Centro a Color)
07. Kimetsu no Yaiba c76
08. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c29
09. Jekyll no Tsukaima (Centro a Color, Golden Future Cup #1)
10. Black Clover c123
11. Yuragi-sou no Yuuna-san c77
12. Haikyuu!! c268
13. Shokugeki no Soma c229
14. Hunter x Hunter c370 (Ultimo Cap y regreso al Hiatus)
15. Boku no Hero Academia c151
16. Gintama c64717.Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c252(Centro a Color)
18. Shudan! c12
19. Spring Weapon No. 1 c42
20. Cross Account c11
21. Hungry Marie c26Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c16 (Mensual) y World Trigger c165 (Hiatus Indefinido)

Shokugeki no Souma c228 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Dr. Stone c24
03. One Piece c876
04. Black Clover c122
05. Boku no Hero Academia c150
06. Saiki Kusuo no Sainan c267
07. Robot×Laserbeam c22 (Centro a Color)
08. Yakusoku no Neverland c52
09. Kimetsu no Yaiba c75
10. Yuragi-sou no Yuuna-san c76 (Centro a Color)
11. Haikyuu!! c267
12. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c28
13. Aharen-san wa Hakarenai (Centro a Color, Capitulo Especial)
14. Binbou Choujin Kanenashi-kun (Centro a Color, Capitulo Especial)
15. Hunter×Hunter c369
16. Hinomaru Zumou c158

17.Gintama c646
18. Cross Account c10
19. Spring Weapon No. 1 c41
20. Shudan! c11
21. Harapeko no Marie c25

22.Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c251

Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #38 (21/08/2017)

Weekly Shounen Jump #36-37(7/08/2017)

 

Yakusoku no Neverland c51 (Portada y Páginas Principales a Color por el Primer Aniversario)
02. Dr. Stone c23
03. One Piece c875
04. Haikyuu!! c266 (Centro a Color)
05. Kimetsu no Yaiba c74
06. Boku no Hero Academia c149
07. Robot×Laserbeam c21
08. Black Clover c121
09. Boruto: Naruto Next Generations c15 (Centro a Color)
10. Shokugeki no Souma c227
11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c27 (Centro a Color)
12. Saiki Kusuo no Sainan c266
13. Gintama c645
14. Hunter×Hunter c368
15. Hinomaru Zumouc157

16.Yuragi-sou no Yuuna-san c75

17. Shudan! c10
18. Spring Weapon No. 1 c40
19. Cross Accountc 09
20. Harapeko no Mariec24

Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c250

Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus)

One Piece c874 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Yakusoku no Neverland c50
03. Boku no Hero Academia c148
04. Kimetsu no Yaiba c73
05. Shokugeki no Souma c226
06. Haikyuu!! c265
07. Dr. Stone c22 (Centro a Color)
08. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c26
09. Hinomaru Zumou c156
10. Seishounen Yuugai Kankyou Kiseihou (Centro a Color, One Shot)
11. Saiki Kusuo no Sainan c265
12. Robot×Laserbeam c20
13. Hunter×Hunter c367
14. Tensei-ki -Hakusai- (One Shot)
15. Black Clover c120 (Centro a Color)
16. Shudan! c09

17.Yuragi-sou no Yuuna-san c74
18. Spring Weapon No. 1 c39
19. Gintama c644
20. Cross Account c08
21. Harapeko no Marie c23

22.Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c249

Ausentes Boruto: Naruto Next Generations c15 y World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #35 (31/07/2017) Weekly Shounen Jump #34(24/07/2017)
 

Portada: Kochira Katsushika-ku Kameari Kouen-mae Hashutsujo, Kinnikuman, Dr. Slump, Haikyuu!!

01. Haikyuu!! c264 (Páginas iniciales a color)
02. Black Clover c119
03. Boku no Hero Academia c147
04. Boku no Hero Academia Smash!! (Capítulo especial)
05. Kimetsu no Yaiba c72
06. Dr. Stone c21
07. Hunter×Hunter c366
08. Utsurou Toki no Naka de (One Shot)
09. Hinomaru Zumou c155 (Centro a color)
10. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c25
11. Gintama c643
12. Shokugeki no Soma c225 (Centro a color)
13. Yakusoku no Neverland c49
14. Cross Account c07
15. Spring Weapon Number One c38
16. Yuragi-sou no Yuuna-san c73
17. Shoodan! c08 (Primer ranking)
18. Saiki Kusuo no Sainan c254
19. Robot×Laserbeam c19
20. Harapeko no Marie c22

21. Isobe Isobee Monogatari c247

Ausentes One Piece c874, Boruto: Naruto Next Generations c15, World Trigger c165 (hiatus)

Portada: One Piece, Otoko Ippiki Gaki Daishou, Captain Tsubasa, Saint Seiya
01. Boku no Hero Academia c146 (páginas principales a color, 3er aniversario)
02. Yakusoku no Neverland c48
03. One Piece c873
04. Kimetsu no Yaiba c71 (centro a color)
05. Dr. Stone c20
06. Robo x Laserbeam c18
07. Shoodan! c07 (centro a color)
08. Hunter x Hunter c365
09. Saiki Kusuo no PSI-nan c253
10. Black Clover c118 (centro a color)
11. Shokugeki no Souma c224
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c72
13. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c24
14. Haikyuu!! c263
15. Hinomaru Zumou c154
16. Cross Account c06
17. Spring Weapon Number One c38
18. Gintama c644
19. Harapeko no Marie c21
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c245

Ausentes:
• World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #33 (15/07/2017) Weekly Shonen Jump #32 (10/07/2017)
 
One Piece c872 (Portada y páginas a color, 20 aniversario)
02. Oda-san to no Omoide Manga! (capítulo especial de Mitsutoshi Shimabukuro por el 20 aniversario de One Piece)
03. Boku no Hero Academia c145
04. Yakusoku no Neverland c47 (Centro a color)
05. Shokugeki no Soma c223
06. Dr. Stone c19
07. Gintama c641
08. Black Clover c117
09. Robot x Laserbeam c17 (Centro a color)
10. Kimetsu no Yaiba c70
11. Cross Account c05
12. Saiki Kusuo no Sainan c252
13. Haikyuu!! c262
14. Yuragi-sou no Yuuna-san 71
15. Shudan! c06
16. Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai c23
17. Hinomaru Zumou c153
18. Spring Weapon No. 1 c36
19. Hunter x Hunter c364
20. Harapeko no Marie c20
21. Isobe Isobee Monogatari c245Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c15, World Trigger c165 (hiatus)
01. Gintama c640 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. One Piece c871
03. Boku no Hero Academia c144
04. Boku no Hero Academia Smash!! (Capitulo Especial)
05. Saiki Kusuo no Sainan c251 (Centro a Color)
06. Haikyuu!! c261
07. Black Clover c116
08. Hinomaru Zumouc152
09. Yakusoku no Neverland c46
10. Boruto: Naruto Next Generations c14 (Centro a Color)
11. Kimetsu no Yaiba c69
12. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c22 (Centro a Color)
13. Shudan! c5
14. Shokugeki no Souma c222
15. Cross Account c4
16. Dr. Stone c18
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c70
18. Hunter×Hunter c363
19. Spring Weapon No. 1 c35
20. Robot×Laserbeam c16
21. Harapeko no Marie c19
22. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c244Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus)
Weekly Shonen Jump #31 (03/07/2017)  Weekly Shonen Jump #30 (26/06/2017)
01. Yuragi-sou no Yuuna-san c69 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. One Piece c870
03. Kimetsu no Yaiba c68
04. Shokugeki no Souma c221 (Centro a Color)
05. Hunter × Hunter c362
06. Boku no Hero Academia c143
07. Yakusoku no Neverland c45 (Centro a Color y Paginas Extras)
08. Hinomaru Zumou c151
09. Haikyuu!! c260
10. Dr. Stone c17 (Centro a Color)
11. Cross Account c3 (Paginas Extras)
12. Omoiyo Todoke〜Butsuri-teki Niwa Todokanai (One Shot)
13. Gintama c639
14. Shudan! c4
15. Spring Weapon No. 1 c34
16. Robot×Laserbeam c15
17. Saiki Kusuo no Sainan c250
18. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c21
19. Harapeko no Marie c18
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c243

Ausentes: Black Clover c116, Boruto: Naruto Next Generations c14 y World Trigger c165 (Hiatus)

01. Boku no Hero Academia c142 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Kimetsu no Yaiba c67
03. Yakusoku no Neverland c44
04. Hunter x Hunter c361 (Centro a Color)
05. Shudan! c3 (Paginas Extras)
06. Shokugeki no Souma c220 (Paginas Extras)
07. Cross Account c2 (Centro a Color)
08. Dr. Stone c16
09. Haikyu!! c259
10. Misteria -Kaiki Collection (Centro a Color, One Shot de Shuugyou Kouta)
11. Black Clover c115
12. Spring Weapon No. 1 (Bangaihen)
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c68
14. Gintama c638
15. Hinomaru Zumou c150
16. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c20
17. Saiki Kusuo no Sainan c249
18. Robot×Laserbeam c14
19. Harapeko no Marie c17
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c242

Ausentes: One Piece c870, Boruto: Naruto Next Generations c14 y World Trigger c165 (Hiatus)

Weekly Shounen Jump #29  (19/06/2017) Weekly Shonen Jump #28 (12/06/2017)
 
Cross Account c01 (portada y páginas principales a color, nueva serie)
02. Black Clover c114
03. One Piece c869
04. Gintama c639 (centro a color)
05. Haikyuu!! c258
06. Boku ni Hero Academia c141
07. Shoodan! c02 (centro a color, 25 páginas)
08. Yakusoku no Neverland c43
09. Yuragi-sou no Yuuna-san c67
10. Kimetsu no Yaiba c66 (centro a color)
11. Dr. Stone c15
12. Saiki Kusuo no PSI-nan c248
13. Hinomaru Zumou c149
14. Shokugeki no Souma c219
15. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c19
16. Spring Weapon Number One c33
17. Robo x Laserbeam c13
18. Harapeko no Marie c16
19. Poro no Ryuugaku-ki c17 (capítulo final)
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c240Ausentes:
• World Trigger c165 (Hiatus)
• Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
Shoodan! c1 (Nueva Serie, Portada y Páginas Principales a Color)
02. Gintama c636
03. One Piece c869
04. Yakusoku no Neverland c42 (Centro a Color)
05. Shokugeki no Souma c218
06. Haikyuu!! c257
07. Kimetsu no Yaiba c65
08. Yuragi-sou no Yuuna-san c66 (Centro a Color)
09. Hinomaru Zumou c148
10. Black Clover c113
11. Saiki Kusuo no Sainan c247
12. Dr. Stone c14
13. Robot×Laserbeam c12 (Centro a Color)
14. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c17
15. Nante Kotta! Pharaoh-kun (Capítulo Especial)
16. Spring Weapon No. 1 c32
17. Harapeko no Marie c15
18. Poro no Ryuugaku-ki c16
19. U19 c17 (Fin)
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c240Ausentes: Boku no Hero Academia c141, Boruto: Naruto Next Generations c14, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361
Weekly Shonen Jump #27 (05/06/2017)  Weekly Shonen Jump #26 (29/05/2017)
 
01. Black Clover c112 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. One Piece c868
03. Yakusoku no Neverland c41
04. Dr. Stone c13 (Centro a Color)
05. Kimetsu no Yaiba c64
06. Haikyuu!! c256
07. Boruto: Naruto Next Generations c13 (Centro a Color)
08. Boku no Hero Academia c140
09. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c17 (Centro a Color)
10. Shokugeki no Souma c217
11. Saiki Kusuo no Sainan c246
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c65
13. Hinomaru Zumou c147
14. Samon-kun wa Summoner c83 (Fin)
15. Robot×Laserbeam c11
16. Gintama c637
17. Harapeko no Marie c14
18. Spring Weapon No. 1 c31
19. Poro no Ryuugaku-ki c14
20. U19 c16
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c239Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361
Hinomaru Zumou c146 (Portada y Páginas Principales a Color, Tercer Aniversario)
02. Boku no Hero Academia c139
03. One Piece c867
04. Kimetsu no Yaiba c63 (Centro a Color)
05. Robot×Laserbeam c10
06. Yuragi-sou no Yuuna-san c64
07. Alice to Taiyou (Centro a Color, One Shot)
08. Black Clover c111
09. Shokugeki no Souma c216 (Centro a Color)
10. Yakusoku no Neverland c40
11. Saiki Kusuo no Sainan c245
12. Haikyuu!! c255
13. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c16
14. Gintama c636
15. Dr. Stone c12
16. Samon-kun wa Summoner c82
17. Spring Weapon No. 1 c30
18. Poro no Ryuugaku-ki c14
19. Harapeko no Marie c13
20. U19 c15
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c238Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c13, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
Weekly Shonen Jump #25 (22/05/2017) Weekly Shonen Jump #24 (15/05/2017)
 
01. Saiki Kusuo no PSI-nan c244 (portada y páginas principales a color, 5to aniversario)
02. Boku no Hero Academia c138
03. Yakusoku no Neverland c39
04. Black Clover c110
05. Dr. Stone c11
06. Haikyuu!! c254 (centro a color)
07. Kimetsu no Yaiba c62
08. Spring Weapon Number One c29
09. Yuragi-sou no Yuuna-san c63 (centro a color)
10. Hinomaru Zumou c145
11. Samon-kun wa Summoner c81
12. Watashi no Cherry☆Boyfriend (centro a color, one shot)
13. Robot x Laserbeam c09
14. Shokugeki no Souma c215
15. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c15
16. Harapeko no Marie c12
17. Gintama c635
18. U19 c14
19. Poro no Ryuugaku-ki c13
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c236Ausentes:
• One Piece c866
• World Trigger c165 (Hiatus)
• Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
Kimetsu no Yaiba c61 (Portada y Páginas Principales a Color, Primer Aniversario y Primera Encuesta de Popularidad)
02. Haikyuu!! c253
03. One Piece c865
04. Yakusoku no Neverland c38 (Centro a Color)
05. Dr. Stone c10
06. Spring Weapon No. 1 c28 (Centro a Color)
07. Boku no Hero Academia c137
08. Hinomar Zumou c144
09. Black Clover c109
10. Robot×Laserbeam c08 (Centro a Color)
11. Yuragi-sou no Yuuna-san c62
12. Shokugeki no Souma c214
13. Gintama c634
14. Saiki Kusuo no Sainan c243
15. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c14
16. Samon-kun wa Summoner c80
17. Harapeko no Marie c11
18. Poro no Ryuugaku-ki c12
19. U19 c13
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c236Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c13, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
 Weekly Shonen Jump #23 (08/05/2017) Weekly Shounen Jump #21/22 (24/04/2017)
 
Yakusoku no Neverland c37 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Boku no Hero Academia c136
03. One Piece c864
04. Boruto: Naruto Next Generations c12 (Centro a Color)
05. Kimetsu no Yaiba c60
06. Black Clover c108
07. Spring Weapon No. 1 c27
08. Dr. Stone c09 (Centro a Color)
09. Shokugeki no Souma c213
10. Haikyuu!! c252
11. Samon-kun wa Summoner c79 (Centro a Color)
12. Robot x Laserbeam c07
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c61
14. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c13
15. Hinomaru Zumou c143
16. Saiki Kusuo no Sainan c242
17. Harapeko no Marie c10
18. Gintama c633
19. Poro no Ryuugaku-ki c11
20. U19 c12
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c235Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
One Piece c863 (Páginas Principales a Color)
02. Boku no Hero Academia c135
03. Haikyuu!! c251
04. Chingiri de Mitsutoshi Shimabukuro (Oneshot, Centro a Color)
05. Robot x Laserbeam c06
06. Yakusoku no Neverland c36
07. Kimetsu no Yaiba c59 (Centro a Color)
08. Spring Weapon No. 1 c26
09. Black Clover c107
10. Shokugeki no Souma c212 (Centro a Color)
11. Dr. Stone c08
12. Gintama c632
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c60
14. Hinomaru Zumou c142
15. Saiki Kusuo no Sainan c241
16. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c12
17. Samon-kun wa Summoner c78
18. Harapeko no Marie c09
19. Poro no Ryuugaku-ki c10
20. U19 c11
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c234Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c12, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
 Weekly Shounen Jump # 20: (17/04/2017) Weekly Shounen Jump #19 (10/04/2017)
Haikyuu!! c250 (Portada y Páginas Principales a Color por los c250 y el 5 Aniversario)
02. One Piece c862
03. Boku no Hero Academia c134
04. Yakusoku no Neverland c35 (Centro a Color)
05. Robot×Laserbeam c05
06. Black Clover c106
07. Harapeko no Marie c08 (Centro a Color)
08. Shokugeki no Souma c211
09. Spring Weapon No. 1 c25
10. Hinomaru Zumou c141 (Centro a Color)
11. Dr. Stone c07
12. Kimetsu no Yaiba c58
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c59
14. Saiki Kusuo no Sainan c240
15. Gintama c631
16. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c11
17. Samon-kun wa Summoner c77
18. Poro no Ryuugaku-ki c09
19. U19 c10
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c233Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c12, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
Black Clover c105 (Portada y Páginas Principales a Color)
02. Haikyuu!! c249
03. Yakusoku no Neverland c34
04. Boku no Hero Academia c133
05. Robot×Laserbeam c04
06. Shokugeki no Souma c210
07. Harapeko no Marie c07
08. Kuromori Climb (Centro a Color, One Shot)
09. Spring Weapon No. 1 c24
10. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c10 (Centro a Color)
11. Kimetsu no Yaiba c57
12. Dr. Stone c06
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c58
14. Saiki Kusuo no Sainan c239
15. Hinomaru Zumou c140
16. Samon-kun wa Summoner c76
17. Poro no Ryuugaku-ki c08
18. Gintama c630
19. U19 c09
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c232Ausentes: One Piece c862 , Boruto: Naruto Next Generations c12, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
Weekly Shounen Jump #18 (03/04/2017) Weekly Shounen Jump #17 (27/03/2017)
Yuragi-sou no Yuuna-san c57 (Páginas Principales a Color, Primer Aniversario)
Yakusoku no Neverland c33
03. One Piece c861
04. Boruto: Naruto Next Generations c11 (Centro a Color, Portada)
05. Kimetsu no Yaiba c56
06. Boku no Hero Academia c132 (Centro a Color)
07. Robot×Laserbeam c03
08. Black Clover c104
09. Shokugeki no Souma c209
10. Saiki Kusuo no Sainan c238
11. Haikyuu!! c248
12. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c09
13. Harapeko no Marie c06
14. Spring Weapon No. 1 c23
15. Poro no Ryuugaku-ki c07
16. Dr. Stone c05
17. Gintama c629
18. Samon-kun wa Summoner c75
19. U19 c08
20. Hinomaru Zumou c139
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c231
Ausentes: World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)
 Boku no Hero Academia c131 (Portada y Páginas principales a color)
02. Boku no Hero Academia Smash!! (Capitulo Especial)
03. Black Clover c103
04. One Piece c860
05. Robot×Laserbeam c02 (Centro a Color)
06. Gintama c628
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c08
08. Yakusoku no Neverland c32 (Centro a Color)
09. Harapeko no Marie c05
10. Haikyuu!! c247
11. Shokugeki no Souma c208 (Centro a Color)
12. Dr. Stone c04
13. Kimetsu no Yaiba c55
14. Hinomaru Zumou c138
15. Saiki Kusuo no Sainan c237
16. Poro no Ryuugaku-ki c06
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c56
18. U19 c07
19. Samon-kun wa Summoner c74
20. Spring Weapon No. 1 c22
21. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c230

Ausentes: Boruto: Naruto Next Generations c11, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)

Weekly Shonen Jump #16 (20/03/2017) Weekly Shonen Jump #15 (13/03/2017)
 

01.Robot×Laserbeam c01 (Portada y Páginas principales a color, Nueva Serie de Tadatoshi Fujimaki)
02. One Piece c859
03. Dr. Stone c03 (23 páginas)
04. Black Clover c102 (Centro a Color)
05. Shokugeki no Souma c207
06. Kimetsu no Yaiba c54
07. Saiki Kusuo no Sainan c236 (Centro a Color)
08. Hinomaru Zumou c137
09. Boku no Hero Academia c130
10. Haikyuu!! c246 (Centro a Color)
11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c07
12. Yakusoku no Neverland c31
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c55 (Centro a Color)
14. U19 c06
15. Spring Weapon No. 1 c21
16. Hungry Marie c04
17. Poro no Ryuugaku-ki c05
18. Samon-kun wa Summoner c73
19. Gintama c627
20. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c229

01.One Piece c858 (Portada y Páginas principales a color)
02. Haikyuu!! c245
03. Hungry Marie c03
04. Dr. Stone c02 (Centro a Color)
05. Yakusou no Neverland c30
06. Boku no Hero Academia c129
07. Gekkou no Arcadia de Yagi Norihiro (Oneshot, Centro a Color)
08. Spring Weapon No. 1 c20
09. Hinomaru Zumou c136 (Centro a Color)
10.Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c06
11. Shokugeki no Souma 205
12. Kimetsu no Yaiba c53 (Centro a Color)
13. Poro no Ryuugaku-ki c04
14. Black Clover c101
15. U19 c05
16. Saiki Kusuo no Sainan c235
17. Yuragi-sou no Yuuna-san c54
18. Samon wa Summoner c72
19. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c228
Weekly Shonen Jump #14 (06/03/2017) Weekly Shonen Jump #13 (27/02/2017)
01. Dr. Stone de Riichirou Inagaki y Boichi (Nueva Serie, Portada y Páginas principales a color)
02. One Piece c857
03. Gintama c626
04. Hungry Marie c02 (Centro a Color)
05. Kimetsu no Yaiba c52
06. Samon-kun wa Summoner c71 (Centro a Color)
07. Haikyuu!! c244
08. Poro no Ryuugaku-ki c03
09. Black Clover c100
10. Saiki Kusuo no Sainan c234
11. Yakusou no Neverland c29
12. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c05
13. Hinomaru Zumou c135
14. U19 c04
15. Spring Weapon No. 1 c19
16. Yuragi-sou no Yuuna-san c53
17. Isobe Isobee Monogatari ~Ukiyo wa Tsurai yo~ c227 (Centro a Color)
18. Shokugeki no Souma c204
01. Harapeko no Marry cap 1 (Nueva Serie por Ryuuhei Tamura, autor de Beelzebub)
02. Black Clover cap 99
03. Boku no Hero Academia cap 128
04. Boruto: Naruto Next Generations cap 10 (Centro a Color)
05. The Promised Neverland cap 28
06. Poro no Ryuugaku-ki cap 2 (Centro a Color)
07. Haikyuu!! cap 243
08. Yuragi-sou no Yuuna-san cap 52
09. Samon-kun wa Summoner cap 70 (Centro a Color)
10. Kimetsu no Yaiba cap 51
11. U19 cap 3
12. Shokugeki no Souma cap 203
13. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai cap 4
14. Spring Weapon Number One cap 18
15. Hinomaru Zumou cap 134
16. Saiki Kusuo no Sainan cap 232
17. Gintama 625 cap
18. Ole Golazo cap 12 (Capitulo Final)19. Isobe Isobee Monogatari cap 226
Weekly Shonen Jump #12 (20/02/2017) Weekly Shonen Jump #11 (13/02/2017)
 
01. Poro no Ryugaku-ki de Hitsuji Gondaira (Nueva Serie, Portada y Páginas principales a color)
02. Boku no Hero Academia c127
03. One Piece c856
04. Shokugeki no Souma c202 (Centro a Color)
05. Haikyuu!! c242
06. Spring Weapon No. 1 c17
07. U19 c02 (Centro a Color)
08. Hinomaru Zumou c133
09. Black Clover c98
10. Kimetsu no Yaiba c50 (Centro a Color)
11. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c03
12. Yakusoku no Neverland c27
13. Saiki Kusuo no Ψ-nan c232
14. Gintama c624
15. Samon wa Summoner c69
16. Yuragi-sou no Yuuna-san c51
17. Ole Golazo c11
18. Ibitsu no Amalgam c18 (Capitulo Final)
19. Demon’s Plan c12 (Capitulo Final)
01. U19 de Yuuji Kimura (Nueva Serie, Portada y Páginas principales a color)
02. Black Clover c97
03. One Piece c855
04. Haikyuu!! (Centro a Color)
05. Yakusoku no Neverland c26
06. Shokugeki no Souma c201
07. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai c02 (Centro a Color)
08. Boku no Hero Academia c126
09. Kimetsu no Yaiba c49
10. Hinomaru Zumou 132 (Centro a Color)
11. Yuragi-sou no Yuuna-san c50
12. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso c86 (Capitulo Final)
13. Samon wa Summoner c68
14. Gintama c62315. Saiki Kusuo no Ψ-nan c231
16. Ibitsu no Amalgam c17
17. Spring Weapon No. 1 c16
18. Ole Golazo c10
19. Demon’s Plan c11
20. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo c224
Weekly Shonen Jump #10 (06/02/2017) Weekly Shonen Jump #09 (30/01/2017)
   
01. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai de Tsutsui Taishi (Nueva Serie, Portada y Páginas principales a color)
02. Haikyuu!! c240
03. One Piece c854
04. Boku no Hero Academia c125 (Centro a Color)
05. Kimetsu no Yaiba c48
06. Shokugeki no Souma c201
07. Black Clover c96 (Centro a Color)
08. Hinomaru Zumou c131
09. Yuragi-sou no Yuuna-san c49
10. Gintama c622
11. Spring Weapon No. 1 c15
12. Yakusoku no Neverland c25 (Centro a Color)
13. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso c85
14. Samon wa Summoner c67
15. Ole Golazo c09
16. Saiki Kusuo no Ψ-nan c230
17. Isobe Isobee Monogatari: Ukiyo wa Tsurai yo c223 (Centro a Color)
18. Ibitsu no Amalgam c16
19. Demon’s Plan c10

01. Gintama c621 (Portada y Páginas principales a color, 13° aniversario)
02. One Piece c853
03. Kimetsu no Yaiba c47
04. Boku no Hero Academia c124
05. Haikyuu!! c239
06. Boruto: Naruto Next Generations c09 (Centro a Color)
07. Yakusoku no Neverland c24
08. Asagaya Geijutsu Koukou Eizou-ka e Youkoso de Matsuki Tatsuya y Usasaki Shiro (Oneshot, Centro a Color)
09. Black Clover c95
10. Shokugeki no Souma c200 (Centro a Color)
11. Samon-kun wa Summoner c66
12. Sesuji wo Pin! toShikakou Kyougi Dance-bue Youkosc84
13. Saiki Kusuo no Ψ-nan c229
14. Hinomaru Zumou c130
15. Yuragi-sou no Yuuna-san c48
16. Spring Weapon No. 01 c14
17. Ibitsu no Amalgam c15
18. Ole Golazo c08
19. Demon’s Plan c09
20. Isobe Isobee Monogatari c219
Weekly Shonen Jump #08 (23/01/2017)  Weekly Shonen Jump #07 (16/01/2017)
   
01.Yakusoku no Neverland c23 (Portada y Páginas principales a color)
02. Boku no Hero Academia c123
03. Black Clover c94
04. Hinomaru Zumou c129
05. Haikyuu!! c238 (Centro a Color)
06. Kimetsu no Yaiba c46
07. Shokugeki no Souma c199
08. Golem Hearts de Gen Osuga (Oneshot, Centro a Color)
09. Gintama c620
10. Spring Weapon No. 01 c13 (Centro a Color)
11. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso c82
12. Yuragi-sou no Yuuna-san c47
13. Whim de Wataru Kuroki (Oneshot)
14. Samon-kun wa Summoner c65
15. Ole Golazo c07
16. Saiki Kusuo no Ψ-nan c228
17. Demon’s Plan c08
18. Ibitsu no Amalgam c1419. Isobe Isobee Monogatari – Ukiyo wa Tsurai yo c218
 01. Kimetsu no Yaiba c45 (Portada y Páginas principales a color)
02. Black Clover c93
03. One Piece c852
04. Boku no Hero Academia c122
05. Haikyuu!! c237
06. Samon-kun wa Summoner c64 (Centro a Color, 25 páginas)
07. Yakusoku no Neverland c22
08. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso c81
09. Imawa no Juukurou (Oneshot, Centro a Color)
10. Saiki Kusuo no Sainan c227
11. Yuragi-sou no Yuuna-san c46 (Centro a Color)
12. Ole Golazo c05
13. Shokugeki no Soma c198
14. Hinomaru Zumou c128
15. Spring Weapon No. 01 c12
16. Demon’s Plan c07
17. Gintama c619
18. Ibitsu no Amalgam c1319. Isobe Isobee Monogatari c21
Weekly Shonen Jump #01 (05/12/2016 Weekly Shonen Jump #02-03 (12/12/2016)
 WSJ1  WSJ2y3

01.One Piece c848 (Portada y páginas a principales a color)
02. Boku no Hero Academia c118
03. Black Clover c89
04. Haikyuu!! c233
05. Kimetsu no Yaiba c41
06. Ole Golazo c02 (Centro a color)
07. Yuragi-sou no Yuuna-san c42
08. Hinomaru Zumou c124
09. Yakusoku no Neverland c18 (Centro a color)
10. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou Kyougi Dance-bu e Youkoso c77
11. Demon’s Plan c03
12. Oneshot
13. Oneshot
14. Shokugeki no Soma c194
15. Shikori Dama! de Sasaki Kei (One Shot)

16. Spring Weapon Number One c08
17. Samon-kun wa Summoner c60
18. Saiki Kusuo no Sainan c223
19. Gintama c615
20. Ibitsu no Amalgam c09

21. Isobe Isobee Monogatari c213

Ausentes: Boruto: Naruto New Generations c08, World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)

Haikyuu!! c234 (Páginas principales a color)
02. One Piece c849
03. Boku no Hero Academia c119
04. Sesuji wo Pin! to ~Shikakou KyougiDance-bu e Youkoso c78
05. Zutsuke!! Yokohama Ouka Koukou XXXX-bu -de Konomi Takeshi (Oneshot, Centro a color)
06. Demon’s Plan c04
07. Black Clover c90 (Centro a Color)
08. Ole Golazo c03
09. Yakusoku no Neverland c19
10. Saiki Kusuo no Sainan c224
11. Gintama c616
12. Kimetsu no Yaiba c42 (Centro a Color)
13. Yuragi-sou no Yuuna-san c43
14. Shikori Dama! de Sasaki Kei (Oneshot)15. Samon-kun wa Summoner c61
16. Hinomaru Zumou c125
17. Shokugeki no Souma c195
18. Spring Weapon Number One c09
19. Ibistsu no Amalgam c1020. Isobe Isobee Monogatari c214Ausentes: Boruto: Naruto New Generations c08,World Trigger c165 (Hiatus) y Hunter x Hunter c361 (Hiatus)

 

Fuente :jumpworld.

***

Enlace permanente a este artículo: http://trunks07.cubava.cu/rankings-weekly-shonen/

31 comentarios

Ir al formulario de comentarios

  1. La Weekly de esta semana tiene una portada navideña muy genial ojala estuviera a todo tamaño para poder divisarla bien en fin todos los trabajos de la Jump hicieron su aparición en la portada que debo admitir me encanto aunque si ya pusieron eso me queda la duda ese es el último número del año???

    1. No no, ya ellos están en el 2018.

  2. Baku a pesar de que en el widget de esta sección sale la portada del # 52 de la revista aca no hay nada actualizado???

    1. No se porque esta pasando eso últimamente, me sale pagina actualizada y no me lo guarda..thank por avisarme nakama.

Deja un comentario

Your email address will not be published.